Kategórie
Humanizmus

Prečo humanizmus?

Autor: Levi Fragell

Po všetky tie roky, čo som aktívne pôsobil v medzinárodnom humanistickom hnutí, som dôrazne odporúčal svojim priateľom vo svetských, racionalistických a voľnomyšlienkarských organizáciách, aby pri pomenovaní svojho svetonázoru používali substantívum humanizmus. Nedomnievam sa ale, že by sa pritom nemali organizovať v sekulárnych, racionalistických a voľnomyšlienkarských spolkoch: to všetko sú dôležité aspekty humanizmu, za ktoré sa oplatí bojovať. S takýmito provokatívnymi názvami sa uprie omnoho ľahšie pozornosť na naše myšlienky než len s označením humanizmus. Jedným z príkladov nech je Spoločnosť pohanov v Nórsku alebo Spoločnosť ateistov v Dánsku. Medzi študentmi, mladými radikálmi a v spolkoch, ktoré chcú skutočne vyvolať záujem, môže používanie takýchto označení priniesť úspech alebo aspoň zábavu.