Kategórie
Názory

Čo je blud?

Pozitívna evolúcia alebo GMO pokusy na ľuďoch?

Ateista presadzuje GMO pokusy na ľuďoch!