Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Obávate sa starnutia a toho, čo vás čaká, keď budete mať 60, 70 alebo 80 rokov?

Život sa nekončí v šesťdesiatke a spoločnosť si čoraz viac uvedomuje hodnotu toho, čo jej starší ľudia môžu ponúknuť. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania v spoločnosti bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite.

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Reťaz skúseností – most generácií

Celoročný partnerský projekt.

28. marca 2012 sa oficiálne odštartoval originálny jedinečný celoročný partnerský projekt Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Nadácie Orange v roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Ide o dlhodobý medzigeneračný projekt mestskej časti pod názvom Reťaz skúseností – most generácií, ktorý bude pokračovať aj po roku 2012.