Kategórie
Humanizmus Tlačové správy (spoločnosť)

Pozitívny petržalský rozpočet evokuje nádej k lepšej Petržalke

Na decembrovom petržalskom zastupiteľstve sme schválili pozitívny rozpočet plný zaujímavých rozvojových projektov a sme ako poslanecký klub Team Vallo veľmi radi, lebo viacero našich sľubov a priorít je v ňom zahrnutých. Určite sa tento rozpočet nekreoval ľahko z pohľadu toho, že zažívame celosvetovú koronakrízu. No práve odbornosť poslancov a konštruktívny pohľad starostu Jana Hrčku v tomto veľmi pomohol. A aj napriek pár skôr populistických návrhov od niektorých poslancov môžeme zhodnotiť rozpočet ako pozitívny a rozvojový.

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Adventný kalendár za krajšiu Petržalku

Občianska iniciatíva Za krajšiu Petržalku spúšťa „adventnú kampaň“ – Adventný kalendár za krajšiu Petržalku.

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Petržalka schválila kúpu objektu ZSE za 2 600 000 €

Na novembrovom petržalskom zastupiteľstve sme schválili kúpu objektu spoločnosti ZSE na ulici Ondreja Štefanka v cene 2,6 milióna. Ide o najväčšiu kúpu, ktorú za ostatné roky Petržalka spravila, no ide o objekt, s ktorým má mestská časť veľké plány.

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Boj o „krajšiu Petržalku“ pokračuje

Petržalka – V rámci iniciatívy „Za krajšiu Petržalku“ sa spoločným úsilím pokúšame urobiť z Petržalky krajšie miesto pre život. Aj tento víkend sme pokračovali v skrášľovaní okolia nielen zberom odpadkov (Nobelovo nám.), ale aj revitalizáciou lavičiek (Gessayova) či reflexných stĺpikov (Mlynarovičova).

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Chceme, aby bola Petržalka krajšou

Aj tento víkend sa pustili členovia občianskej iniciatívy „Za krajšiu Petržalku“ do dobrovoľníckych verejnoprospešných prác s cieľom, skrášliť svoje okolie a zbaviť ho odpadkov.

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Aplikácia „Petržalka“ patrí medzi Top 10

Aplikácia „Petržalka“ sa po siedmich mesiacoch stala treťou najsťahovanejšou bezplatnou aplikáciou na Slovensku.

Informácie z mestskej časti Bratislava-Petržalka vždy po ruke. Najväčšia bratislavská mestská časť sa ešte v marci tohto roku pripojila k vyše 40 mestám a obciam, ktoré využívajú aplikáciu SOM – Správy o meste pre lepšiu komunikáciu s jej obyvateľmi.

Kategórie
Tlačové správy

Miestny úrad Petržalky v druhej vlne pandémie

Mestská časť Bratislava-Petržalka reaguje na nepriaznivý vývoj pandémie koronavírusu a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu a vlády SR pristupuje k vlastným preventívnym opatreniam, ktoré sa dotknú aj chodu miestneho úradu.

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Nové zariadenie opatrovateľskej služby na Osuského

Petržalka starne a máme tu čoraz viac seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc mestskej časti. Čo v tejto oblasti chystáme? Odpoveď na tieto otázky vám poskytneme z pohľadu petržalského poslaneckého klubu Team Vallo

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Nová škôlka na Znievskej je o krok bližšie realizácii

Čo nové v rámci škôlok v Petržalke chystáme? Koľko nových miest sme tento rok vytvorili? A koľko ešte v tomto roku vytvoríme? Budú „len“ nové miesta či chystáme aj novú škôlku? Odpovede na tieto otázky vám poskytneme z pohľadu petržalského poslaneckého klubu Team Vallo.

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Reťaz skúseností – most generácií

Celoročný partnerský projekt.

28. marca 2012 sa oficiálne odštartoval originálny jedinečný celoročný partnerský projekt Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Nadácie Orange v roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Ide o dlhodobý medzigeneračný projekt mestskej časti pod názvom Reťaz skúseností – most generácií, ktorý bude pokračovať aj po roku 2012.