Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Vráťme život do krajiny!

Podpíšte petíciu za živú krajinu!

Pomôžte nám vrátiť život do poľnohospodárskej krajiny!

Podpíšte petíciu za živú krajinu, petíciu za zmenu poľnohospodárskej politiky Slovenska tak, aby bola viac ohľaduplná k prírode.