Kategórie
Humanizmus Tlačové správy (spoločnosť)

Daruj krv a zachráň život

Nemocnice na Slovensku majú od vypuknutia epidémie nedostatok krvi, pretože poklesol počet darcov krvi. Chceme vás preto požiadať, aby ste darovali krv, bez ktorej sa veľká časť výkonov pri operáciách a transplantáciách nedá realizovať.

Kategórie
Tlačové správy

Druhé plošné testovanie bude v 45 okresoch od 8. do 20. hodiny

Som zodpovedný

Vďaka prvému kolu testovania sa podarilo zachytiť veľké množstvo infikovaných ľudí, ale mnohých infikovaných antigénové testy neodhalili kvôli ich nižšej citlivosti.

Preto je plánované aj druhé kolo plošného testovania, ktoré sa bude konať počas najbližšieho víkendu 7. a 8. novembra 2020 v rámci 45 okresov. Je určené pre ľudí (okrem výnimiek stanovených uznesením vlády SR) nad 10 rokov, ktorí sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v rámci celoplošného testovania obyvateľov hranicu 0,7 % a viac a tiež pre ľudí, ktorí potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne od 9. do 14. novembra 2020.

Kategórie
Tlačové správy

Webová stránka k celoplošnému testovaniu je spustená

Spoločná zodpovednosť.

Som zodpovedný

Kategórie
Tlačové správy

Inštruktážne video má byť praktickou ilustračnou ukážkou priebehu testovania, proces aj priestory testovania schválili autority z oblasti hygieny a zdravotníctva

Spoločná zodpovednosť
Spoločná zodpovednosť.

Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti o inštruktážnom videu Ozbrojených síl SR uvádzame, že ide o ilustráciu postupnosti úkonov na odbernom mieste. Video je zamerané na popis najmä administratívneho postupu celého procesu, nie je určené pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú odber biologickej vzorky. Priebeh a postupnosť testovania bol opakovane konzultovaný s profesorom, infektológom Pavlom Jarčuškom, ktorý je členom Pandemickej komisie SR a tiež profesorom MUDr. Jozefom Šuvadom, PhD z Ministerstva zdravotníctva SR.

Kategórie
Tlačové správy

COVID-19: Takmer celé Slovensko je už červené

Takmer celé Slovensko sa už ocitlo na červenom semafore, epidemiologická situácia sa výrazne zhoršila. Na oranžovom semafore je už len sedem okresov, zelený nie je žiadny.

Podľa ministra zdravotníctva je situácia na Slovensku vážna, každý deň zaznamenávame rekordné prírastky pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19.

Kategórie
Tlačové správy

Opatrenia – rúška

Prehľad najdôležitejších zmien:

Od 15. októbra 2020 od 6.00 h až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.

Špecifikuje sa, že je potrebné mať prekrytý nos aj ústa, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou.

Kategórie
Tlačové správy

Čo môžem urobiť v tejto situácii ja, ty, my?

Vyhnúť sa dlhodobým kontaktom, rozhovorom, zábavám, oslavám, posedeniami pri jedle s ľuďmi, ktorí nepatria do môjho bezprostredného okolia (rodina, s ktorou žijem; spolupracovníci; spolužiaci v triede atď.).