Kategórie
Tlačové správy

Čo môžem urobiť v tejto situácii ja, ty, my?

Vyhnúť sa dlhodobým kontaktom, rozhovorom, zábavám, oslavám, posedeniami pri jedle s ľuďmi, ktorí nepatria do môjho bezprostredného okolia (rodina, s ktorou žijem; spolupracovníci; spolužiaci v triede atď.).