Kategórie
Tlačové správy (politika)

Inštitút pre sociálne a občianske práva

Obraciame sa na vás so žiadosťou o podporu na založenie nového Inštitútu pre sociálne a občianske práva.

Cieľom inštitútu bude hlavne monitorovanie a obhajoba sociálnych práv, ku ktorým sa naša spoločnosť hlási, ale nie sú ešte v realite dodržiavané pre všetkých a taktiež vzdelávanie v politickej oblasti pre verejnosť prezenčnou a online formou.