Kategórie
Tlačové správy

Privatizácia 3.0

Zdravšia ekonomika potrebuje menej štátnych podnikov.

Dve historické vlny privatizácie na Slovensku so sebou nesú stigmu káuz a podvodov, ale s odstupom času (a možnosťou porovnania s inými krajinami) je ekonomika krajiny vďaka nim na tom lepšie, ako bez nich. Najmä druhá vlna privatizácie otvorila cestu pre skutočnú transformáciu Slovenska na modernú globalizovanú ekonomiku. Ak by sme vychádzali z odhadov stratenej efektívnosti Medzinárodného menového fondu, vyšší podiel štátnych podnikov by v období 2006 – 2020 znamenal nižšie HDP Slovenska asi o 68 miliárd eur.

Kategórie
Tlačové správy

Ústavný zákon, ktorý má veľa nedostatkov

Tri think-tanky iniciovali hromadnú pripomienku verejnosti s požiadavkou na stiahnutie návrhu Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme.

Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Kríza ako príležitosť pre ekonomické vzdelávanie

V krízových časoch nás ekonomické otázky trápia viac. V hlavách sa vynárajú obavy zo straty práce, peňazí či zdravia. Dobrou správou je, že ekonomické vedomosti nám pomôžu zvládať krízy podstatne lepšie. Získať ich môžu už aj slovenskí stredoškoláci, skvelou príležitosťou je zapojenie sa do Ekonomickej olympiády.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská vláda by nemala súhlasiť so sprísňovaním limitov emisií skleníkových plynov

V Bruseli sa odohráva súťaž, kto navrhne väčšie sprísnenie limitov emisií skleníkových plynov. Najprv predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen navrhla, aby do roku 2030 poklesli emisie o 55 % v porovnaní s rokom 1990. Následne Európsky parlament odhlasoval návrh na ešte razantnejšie zvýšenie poklesu, teda aby emisie poklesli o 60 %. Ani na jeden z týchto limitov nie je Slovensko pripravené. Prijatie takýchto limitov môže mať značne negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku. Dopady ilustrujeme v infografike.

Kategórie
Tlačové správy

Byrokratický index 2020

Inštitút INESS už od roku 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa byrokracie každoročne 29. septembra uverejňuje výsledky Byrokratického indexu.

Kategórie
Tlačové správy

45 dôvodov, prečo zmraziť minimálnu mzdu

Minimálna mzda je zlý nastroj na naplnenie dobrého cieľa.

INESS

Všetci by sme chceli vyššie mzdy, ale to sa nedá dosiahnuť tak, že politik z Bratislavy zákonom zvýši náklady práce malému zamestnávateľovi v rožňavskej cukrárni.

Kategórie
Tlačové správy

Poznáme najlepších mladých ekonómov na Slovensku

Ekonomická olympiáda už tretí rok po sebe prilákala množstvo ekonomických talentov. Opäť sa zapojili šikovní mladí stredoškoláci, ktorí, ako sami uvádzajú, chcú ekonómii lepšie rozumieť, lebo ovplyvňuje ich každodenné životy.

V stredu 9. septembra 2020 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo celoslovenské finále olympiády. Projekt zameraný na zlepšenie ekonomickej a finančnej gramotnosti stredoškolákov organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).