Kategórie
Etika humanizmu Humanizmus

Humanistický svetonázor

Od nepamäti si ľudia utvárali názor na svoje okolie, na život, a snažili sa pochopiť celý svet.

Ak si človek vytvorí ucelený názor na svet okolo neho, povieme o ňom, že má svetonázor.

Kategórie
Etika humanizmu Humanizmus

Humanisti Slovenska – spolok racionalistov, skeptikov a svetských humanistov

Svetský humanizmus je etický, nenáboženský a materialistický svetonázor, ktorého základným princípom je ľudská bytosť, ktorá sama má právo a zodpovednosť dávať zmysel svojmu životu i životu okolo seba vo väzbe na ostatných ľudí, spoločnosť a prostredie.

Kategórie
Humanizmus Názory

Dlhoročný ateista sa už necíti byť kresťanom

Rozhodol sa formálne vystúpiť z cirkvi.

Kategórie
Humanizmus

Humanisti na Slovensku

V rámci projektu mladých humanistov som sa pokúsil zmapovať humanistickú scénu na Slovensku.

Humanisti na Slovensku sa dnes nachádzajú v zložitej situácii rovnako ako v minulosti. Je tomu tak preto, lebo je ich málo. Tvrdé jadro humanistov tvoria zvyčajne vedci, odborníci, vysokoškolsky vzdelaní občania, ale nedarí sa osloviť pospolitý ľud. Ten majú zatiaľ pod kontrolou rôzne náboženské konfesie, ku ktorým sa občania zvyčajne hlásia pri sčítaní ľudu, vo vianočnom období a počas veľkonočných sviatkov. Z toho je zrejmé, že väčšinou ide o kresťanské denominácie.

Kategórie
Humanizmus

Prečo humanizmus?

Autor: Levi Fragell

Po všetky tie roky, čo som aktívne pôsobil v medzinárodnom humanistickom hnutí, som dôrazne odporúčal svojim priateľom vo svetských, racionalistických a voľnomyšlienkarských organizáciách, aby pri pomenovaní svojho svetonázoru používali substantívum humanizmus. Nedomnievam sa ale, že by sa pritom nemali organizovať v sekulárnych, racionalistických a voľnomyšlienkarských spolkoch: to všetko sú dôležité aspekty humanizmu, za ktoré sa oplatí bojovať. S takýmito provokatívnymi názvami sa uprie omnoho ľahšie pozornosť na naše myšlienky než len s označením humanizmus. Jedným z príkladov nech je Spoločnosť pohanov v Nórsku alebo Spoločnosť ateistov v Dánsku. Medzi študentmi, mladými radikálmi a v spolkoch, ktoré chcú skutočne vyvolať záujem, môže používanie takýchto označení priniesť úspech alebo aspoň zábavu.

Kategórie
Etika humanizmu Humanizmus

K teórii a praxi humanistickej výchovy

Sprievodca pre mladých mysliteľov.

Edícia K teórii a praxi humanistickej výchovy si kladie za cieľ dať do rúk našich detí, rodičov a učiteľov to, čoho je v našej súčasnej publicistike pre deti nedostatok: Podklady na prípravu na dobrý, zdravý a plnohodnotný život bez zdôrazňovania osobného úspechu, najmä materiálneho, a bez pripomínania kresťanských základov našej spoločnosti. Naučiť ich kriticky myslieť a používať vlastný rozum.