Kategórie
O politike

Pravda chudoby verzus dnešný denník Pravda

Ako sa svet mení.

15. septembra 1920 vyšlo v Ružomberku prvé číslo Pravdy chudoby. Časopis bol venovaný „triednej výchove robotného ľudu“.

Heslo nad nadpisom znelo: Proletári celého sveta – spojte sa!

V úvode sa píše:

„V dobe revolučného hnutia, keď celý svet je zachvátený ideami socializmu a snahami po lepšej budúcnosti, keď sa striedajú nové názory a nové myšlienky a vedie sa boj o ich uskutočnenie, pristupujeme k vydávaniu nášho časopisu ‚Pravda chudoby‘.“

Kategórie
O politike

Denník Pravda klame

O jednom „hlase“.