Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Mená finalistov súťaže PRE VODU 2020 už sú známe

Pre vodu

Súťaž PRE VODU už piaty rok po sebe dáva príležitosť mladým odborníkom hľadať efektívne riešenia na problémy s vodou v krajine i v intravilánoch. Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis s podporou spoločnosti Nestlé a záštitu nad ňou prebral minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Piaty ročník súťaže PRE VODU sa nesie v duchu protipandemických opatrení i množstva nápadov v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou.

„Ešte na jar sme zmenili vzhľadom na situáciu s COVID-19 pravidlá súťaže a okrem posunov termínov uzávierky a finále súťaže sme zrušili aj niektoré povinnosti a rámce pre súťažiacich. Chápeme, že skupiny nemohli pracovať ako tímy vzhľadom na obmedzenia stretávania sa a organizovania väčších akcií. Preto sme sa rozhodli zlúčiť obe kategórie do jednej – otvorenej a hodnotiť všetky doručené súťažné práce v jednej kategórii,“ približuje okolnosti súťaže Martina Paulíková, programová manažérka súťaže PRE VODU z Nadácie Ekopolis.

Súťažiaci si mohli vybrať, či budú riešiť jednu z desiatich modelových situácií (vybrané na základe nominácií zadávateľov z januára 2020) alebo či predložia vlastný návrh riešenia inej situácie. Z doručených návrhov je 7 riešením modelovej situácie a 2 sú vlastné súťažné návrhy.

„Po uzávierke súťažných návrhov mladých ľudí v rámci súťaže PRE VODU, ktorá bola 10. novembra 2020, prebehla administratívna kontrola a doplnenie niektorých návrhov. Do súťaže sme dostali 10 príspevkov mladých odborníkov, do hodnotenia je zaradených 9 prác,“ hovorí Paulíková.

Súťažiacich študentov i mladých odborníkov teraz čaká finále, na ktorom budú prezentovať svoje práce pred odbornou porotou.

Práce postupujúce do finále súťaže PRE VODU 2020:

  • Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina. Jakub Kypus (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu)
  • Návrh revitalizačných úprav koryta a brehov potoka Drázus v Rožňave. Michal Tomlain (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
  • Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU. Martin Manina (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
  • Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina. Samuel Sekera (Žilinská univerzita v Žiline)
  • Štylizácia mokraďového spoločenstva – Trenčianske Biskupice. Miroslav Čibik (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
  • Obnova Lakšárskeho jazera. Tomáš Kysel (Technická univerzita vo Zvolene)
  • Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov Byšta. Andrea Zajacová (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
  • Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie. Jakub Pagáč, Alexandra Pagáč Mokrá (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
  • Odkrytie koryta potoka Všivák a revitalizácia Sadu SNP v Žiline. Štefan Jančár, Dominika Ľudviková (Technická univerzita v Košiciach)

Finále súťaže bude prebiehať neverejne online 10. decembra 2020 od 9.00 hodiny. Výsledky budú verejnosti oznámené 27. januára 2021 počas live vysielania na sociálnych sieťach. Víťaz v otvorenej kategórii získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €, druhé a tretie miesto môže získať finančnú odmenu v hodnote 500 € a 200 €. Všetky súťažné návrhy budú po ukončení súťaže odovzdané zadávateľom, ktorí ich budú môcť využiť na riešenia problémov s vodou podľa vlastných potrieb.

Voda


Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé. Viac informácií o súťaži získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Ilustračné foto: Martin Babarík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *