Kategórie
Tlačové správy

Zemplín na najlepšej ceste k miliónom z plánu obnovy Slovenska

Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce z národného plánu obnovy podporovať prioritne železničnú dopravu. Okrem iného aj na obnovu regionálnych železničných tratí, napríklad Bánovce nad Ondavou – Humenné. Má totiž indície, že Európska komisia (EK) bude z tohto nástroja preferovať investície do tzv. zelených projektov.

„Som rád, že medzi projekty, ktoré sa budú riešiť v rámci obnovy regionálnych železničných tratí patrí aj železničná trať Bánovce nad Ondavou – Humenné,“ povedal poslanec NR SR Miloš Svrček.

„Ako poslanec NR SR som zároveň zaslal ministrovi dopravy a výstavby SR interpeláciu v akom stave pripravenosti sa v súčasnosti nachádza uvedený projekt. Ministerstvo ako špeciálny stavebný úrad už vydalo jedno z viacerých stavebných povolení. Na dokumentáciu pre realizáciu stavby v súčasnosti prebieha majetkovoprávne vyporiadanie a inžinierska činnosť k stavebným povoleniam. Zároveň prebieha proces pripomienkovania štúdie realizovateľnosti zo strany Útvaru hodnoty za peniaze MF SR.“

Elektrifikáciu 34-kilometrového úseku z Bánoviec do Humenného požadujú zemplínske samosprávy už niekoľko rokov. Tento dopravný hendikep právom považujú za prekážku rozvoja regiónu. Jednoznačný prínos projektu pre región spočíva v skrátení času cestovania z Bratislavy i z Košíc asi o pol hodiny. Elektrické rušne sú oproti dieselovým výkonnejšie a elektrická trakcia je tiež oveľa ekologickejšia. Modernizácia trate z Bánoviec by tiež umožnila premávanie IC vlaku až do Humenného.

Cieľ je teda jasný a každý Zemplínčan čaká na to, aby vznikol v tomto regióne moderný fungujúci dopravný systém a kvalitná dopravná obslužnosť a prepojenie Košíc na ostatné regióny východného Slovenska.

Odpoveď na interpeláciu: www.nrsr.sk.

Pozri: www.facebook.com/MilosSvrcekBlog.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *