Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Od Devína po Boťany: 75 škôl získalo medzinárodný titul Zelená škola

Zelená škola
Žiaci na kurze Zelenej školy vo Vzdelávacom centre na Zaježovej.

Najväčší envirovýchovno-vzdelávací program Zelená škola funguje na Slovensku už 16. rok. Napriek náročným podmienkam počas koronakrízy úsilie škôl neustalo. Za inšpiratívnu výučbu a zmeny vo fungovaní škôl získalo medzinárodný certifikát Zelená škola/Eco-schools 75 škôl (materské školy 17, základné školy 43, špeciálne školy 9, stredné školy 6). Jeho platnosť je 2 roky.

„Program je určený pre školy, ktoré majú odvahu robiť environmentálnu výchovu reálne, nie formálne. Cieľom je robiť, čo učíme, učiť inak a zmeny v dennom fungovaní škôl robiť spoločne – učitelia, deti, rodičia, školník, upratovačka aj starosta. Vyše 80 % škôl pracuje v programe viac ako 4 roky a o titul Zelená škola sa uchádzajú opakovane vždy v inej téme – Odpad, Voda, Potraviny, Energia, Doprava a ovzdušie, Zeleň a ochrana prírody alebo Zelené obstarávanie a nakupovanie“ hovorí Zuzana Gallayová, manažerka programu z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

V Dolnom Kubíne na ZŠ Petra Škrabáka napr. založili školskú včelnicu, pestujú staré odrody jabloní a záujem detí o včelársky krúžok prekračuje jeho kapacitu. Základná škola Pohraničná v Komárne je inšpiratívnou v moderných metódach vyučovania vonku, čo im dalo náskok počas výučby pri rieke i v parku práve počas koronaobmedzení.

Okrem výučby a konkrétnych opatrení, ktoré znižujú ekologickú stopu školy sa žiaci a učitelia angažujú v postupných premenách obcí a miest. Napríklad na podnet základnej školy sa začal odpad triediť v obci Dolná Tižiná (okres Žilina), v Novej Bani (okres Žarnovica) žiaci zmapovali nedostatky na zbernom dvore a po ich prezentácii u primátora došlo k zmenám. V Kobeliarove (okres Rožňava) tvorí materskú školu učiteľka, riaditeľka, upratovačka a 20 deťúreniec z osady. Trápilo ich, že sa v škôlke netriedi ani neminimalizuje odpad. Oslovili obecný úrad s podnetom, že by sa v obci mala zaviesť separácia odpadu. Starostka okrem umiestnenia zberných nádob významne pomohla s informačnou kampaňou – dala našiť textilné tašky s logom obce do každej domácnosti, obišla obec od dverí k dverám, vysvetľovala, prečo je dôležité minimalizovať a triediť odpad, vyzývala cez obecný rozhlas.

„Veľmi si vážime tento certifikát. Stál nás nemalé úsilie, ktoré nás ale vedie správnym smerom,“ vyjadrila sa Miroslava Herleová zo Základnej školy J. Kronera v Martine, ktorá si dala za cieľ znížiť množstvo nevytriedeného komunálneho odpadu o 50 %. K minimalizácii odpadu inšpirovali aj obyvateľov sídliska.

V Košiciach v materskej škole Ipeľská sa sústredili na výučbu a zmeny vo fungovaní v téme voda. Vymenili splachovače, majú úsporné batérie, zachytávajú dažďovú vodu na polievanie školskej záhrady, kde umiestnili napájadlo pre hmyz aj vtáky. Ušetrili 15 % vody. O ochrane životného prostredia nielen učia, ale budujú v deťoch od malička návyky, spolupracujú a vzdelávajú aj rodičov.

„Sme nesmierne vďační za ocenenie našej práce a za udelenie titulu Zelená škola“, povedala Adriana Žaloudková zo Spojenej školy v Chminianskych Jakubovanoch, ktorú navštevujú žiaci z marginalizovanej rómskej komunity.

V téme Potraviny sa sústredili na samozásobovanie, žiakov učili napríklad zavárať plody zo školskej záhrady a následne túto skúsenosť deti prenášali domov.

Program Zelená škola sa realizuje vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *