Kategórie
Tlačové správy

Ministerka Remišová vymenovala členov Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

Stojíme na prahu novej epochy, v ktorej budú mať čoraz väčší vplyv na chod spoločnosti systémy využívajúce umelú inteligenciu (AI). Otázkami jej fungovania v prospech ľudstva aj rizikami sa bude zaoberať novozaložená Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej členov vymenovala podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová. Komisia vznikla ako nezávislý, odborný a poradný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Schopnosť umelej inteligencie zlepšovať ľudské rozhodovanie je pre naše životy čoraz dôležitejšia a do budúcna bude predstavovať jeden z kľúčových faktorov pre ďalší hospodársky rast,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová.

Nástroje využívajúce AI dnes pomáhajú nielen pri navigácii, triedení elektronickej pošty alebo prešetrení poistnej udalosti, ale napríklad tiež pri včasnej a správnej diagnostike vážnych ochorení. Vývoj a čoraz širšie nasadzovanie umelej inteligencie však so sebou prináša aj množstvo otázok. Tie sa okrem technickej roviny týkajú tiež jej spoločenských a etických dopadov, napríklad na ľudské práva a hodnoty.

Novovymenovaná komisia pre umelú inteligenciu bude mať 25 členov, z ktorých viacerí sa nominovali na základe oslovenia Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI alebo členov medzirezortnej pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska. V tej sú zastúpené všetky ministerstvá ako aj odborná verejnosť. Založenie komisie vychádza z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Medzi úlohy nového poradného orgánu MIRRI SR bude patriť posudzovanie etických otázok a otázok regulačného rámca, ktoré vznikajú pri vývoji, nasadzovaní a využívaní technológií umelej inteligencie, ale aj príprava stanovísk k právnym predpisom v oblasti etických aspektov umelej inteligencie. Uvedená komisia sa môže vyjadrovať k návrhom zákonov na národnej úrovni či legislatívnym aktom na medzinárodnej úrovni. Zároveň môže komentovať dianie v tejto oblasti vo svete.

Medzi členmi komisie sú odborníci z oblasti práva, informačných a komunikačných technológií, matematiky, filozofie ale aj teológie, či zdravotníctva. Členstvo v stálej komisii je čestné, pričom funkčné obdobie člena je päť rokov.

„Veľmi si vážim záujem a ochotu odborníkov venovať svoj čas a expertízu v tejto oblasti, ktorá je významná pre úspešnú budúcnosť Slovenska. Verím, že stála komisia pomôže Slovensku vysporiadať sa s kľúčovými otázkami umelej inteligencie, ktorá už teraz ovplyvňuje naše každodenné životy,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Vymenovaní členovia Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie:

Mgr. Silvia Belovičová, LL.M, právnička
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., informatička
Mgr. Peter Bílik, matematik
Ing. Ivana Budinská, PhD., informatička
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., právnik, ekonóm
Mgr. Juraj Čorba, právnik, politológ
doc. Ing. Peter Gallo, CSc., manažér
prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., lekár
Ing. Lukáš Hatala, informatik
PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA, etička
JUDr. Tomáš Jucha, MSc., právnik, manažér
Mgr. Ivan Kasanický, PhD., matematik
Ing. Tomáš Koctúr, PhD., informatik
prof. RNDr. Marta Kollářová, DrSc., biochemička
Ing. Martina Le Gall Maláková, ekonómka
Eva Mičurová, MBA, manažérka
Mgr. Jana Novohradská, MSc., právnička, informatička
Mgr. Juraj Podroužek, PhD., filozof
PhDr. Ľuboš Svetoň, žurnalista
RNDr. Erich Šašinka, informatik
Mgr. Martin Špaňo, informatik
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., informatik
JUDr. Michal Toman, právnik
RNDr. Renáta Ujháziová, PhD., matematička, informatička
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD., teológ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *