Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Mladí odborníci pomáhajú aj pri adaptačných opatreniach na zmenu klímy

Pre vodu

Na začiatku októbra vydala Európska environmentálna agentúra (EEA) novú hodnotiacu správu, v ktorej experti poukazujú na urgentnú potrebu plánovania a realizácie adaptačných opatrení na zmenu klímy. Práve tento typ opatrení navrhujú aj mladí odborníci v rámci súťaže „PRE VODU“, ktorej uzávierka v rámci piateho ročníka bude 10. novembra.

Správa s názvom „Mestská adaptácia v Európe: ako mestá a obce reagujú na klimatickú zmenu“ apeluje najmä na rýchlu realizáciu adaptačných opatrení na lokálnej úrovni, osobitne v urbanizovanom prostredí. V prípade Slovenska sa na jednej strane oceňuje existencia strategických materiálov o adaptácii na negatívne dôsledky zmeny klímy a tiež pozitívne príklady v niektorých samosprávach. Na strane druhej ale agentúra upozorňuje aj na nevyhnutnosť adaptácie na zmenu klímy v mestách, keďže takmer 75 % Európanov žije v mestských oblastiach a Slovensko v tomto čoskoro nebude výnimkou.

„Spôsob, akým plánujeme a budujeme naše mestá, zostáva podľa EEA neudržateľný – problematická je predovšetkým pokračujúca výstavba v záplavových oblastiach, narastajúce pokrývanie pôdnych povrchov betónom či asfaltom, ale aj malé množstvo zelených priestorov,“ uvádza Martina Paulíková, manažérka súťaže Pre vodu z Nadácie Ekopolis.

„Na práve tieto problémy sa zameriavame už 5. rok v celoslovenskej súťaži PRE VODU. Cieľom je prepojiť tých, ktorí hľadajú riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa hospodárenia s vodou priamo v obciach, mestách, či firmách a mladých ľudí od 18 do 30 rokov, najmä študentov a začínajúcich odborníkov v oblasti ochrany vôd a hospodárenia s vodou, či stavbárov, ktorí im vedia ponúknuť opatrenia ušité na mieru,“ dopĺňa Paulíková.

Jednotlivci alebo súťažné tímy môžu svoje práce do súťaže ešte stále prihlásiť a to až do 10. novembra, kedy je uzávierka tohoto ročníka. Študenti môžu do súťaže prihlásiť aj svoje ročníkové, či diplomové práce. Po termíne uzávierky bude nasledovať finále pred odbornou porotou, no vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s o šírením ochorenia COVID-19 budú prezentácie súťažiacich prebiehať neverejne formou a online. Výsledky 5. ročníka súťaže PRE VODU budú oznámené počas slávnostného vyhlásenia, ktoré sa uskutoční formou online verejného streamu v januári 2021.

O súťaži PRE VODU

Hlavnou ambíciou súťaže PRE VODU je prepájať nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach. Samosprávy, združenia či firmy najskôr nominujú konkrétne situácie či problémy, ktoré sa týkajú zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Študenti a mladí odborníci vo veku od 18 do 30 rokov si následne môžu vybrať tému pre vypracovanie súťažného návrhu, alebo môžu súťažiť s vlastnou súťažnou prácou. Tá môže byť zároveň aj prácou semestrálnou či diplomovou. Aktuálny ročník má uzávierku 10. novembra 2020, odborná porota udelí ocenenia v dvoch kategóriách, vrátane hlavnej Ceny Nestlé spojenej s finančnou odmenou 1 000 €.

O Nadácii Ekopolis

Nadácia Ekopolis podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku. Prináša inovatívne programy, myšlienky, otvárame aktuálne témy. Hlavným nástrojom sú grantové programy, ktoré poskytujú rovnoprávnu šancu ľuďom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, pri vytváraní a skrášľovaní verejných priestranstiev, turistických chodníkov a cyklotrás. Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 3 068 projektov v celkovej sume cez 20 miliónov €. Realizuje tiež vlastné projekty na národnej a medzinárodnej úrovni. Nadácia je členom Environmental Partnership Association, spoločne s nadáciami v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku, ďalej členom European Greenways Association, ktorá sa venuje vytváraniu, podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe. Zároveň je súčasťou Civilscape – medzinárodnej siete podporujúcej implementáciu Európskeho dohovoru o krajine.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *