Kategórie
Tlačové správy

Opatrenia – rúška

Prehľad najdôležitejších zmien:

Od 15. októbra 2020 od 6.00 h až do odvolania bude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v exteriéri, interiéri a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.

Špecifikuje sa, že je potrebné mať prekrytý nos aj ústa, a to rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom či šatkou.

Výnimku z tejto povinnosti majú iba:

– deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest
– osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
– osoby so závažnými poruchami autistického spektra
– žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
– osoby pri výkone športu
– fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie
– nevesta a ženích pri sobáši
– umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
– tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania
– zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *