Kategórie
Tlačové správy

Miestny úrad Petržalky v druhej vlne pandémie

Mestská časť Bratislava-Petržalka reaguje na nepriaznivý vývoj pandémie koronavírusu a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu a vlády SR pristupuje k vlastným preventívnym opatreniam, ktoré sa dotknú aj chodu miestneho úradu.

V jeho priestoroch sa často sústreďuje veľký počet ľudí, predovšetkým počas stránkových dní, z toho dôvodu budú bežné stránkové dni od 15. 10. až do odvolania zrušené. Občania budú môcť osobne využiť len podateľňu, ktorá bude otvorená každý pracovný deň od 8.00 do 11.00, a pokladňu, ktorá bude k dispozícii v pondelok, v stredu a v piatok od 8.00 do 11.00. V obmedzenom režime bude úrad vykonávať svoju činnosť aj naďalej, no prosíme obyvateľov, aby sa naň obracali so svojimi požiadavkami prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade potreby osobnej návštevy žiadame občanov, aby si vopred dohodli termín stretnutia na príslušnom oddelení miestneho úradu. Kontakty sú uverejnené na webovej stránke www.petrzalka.sk. Pri pohybe v priestoroch úradu je nevyhnutné dodržiavať zásadu ROR (rúško – odstup – ruky), teda mať na tvári ochranné rúško, udržiavať odstupy a dezinfikovať si ruky. Dezinfekčné prostriedky sú rozmiestnené pri vstupe do budovy aj na každom poschodí v oblasti výťahov.

Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka sídli v budove Technopolu, kde sa nachádzajú aj pracoviská Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kam smeruje takisto veľký počet klientov, takže spoločné priestory sú z hľadiska pohybu ľudí o to vyťaženejšie. Preto veríme, že Petržalčania nájdu v sebe pochopenie pre uvedené opatrenia aj napriek tomu, že mnohých už vyčerpávajú obmedzenia bežného životného štandardu. Zavádzame ich pre dobro nás všetkých v snahe čeliť nepriaznivému vývoju pandemickej situácie.

Preventívne opatrenia MČ sa premietli aj do iných činností samosprávy. Kým v septembri sa uskutočnilo zasadnutie miestneho zastupiteľstva ešte v štandardnej podobe v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj, v utorok 13. 10. 2020 sa petržalskí poslanci po prvý raz nestretli osobne, ale zasadli formou online videokonferencie. Takúto možnosť uprednostnili v hlasovaní samotní poslanci a miestny úrad ju dokázal v relatívne krátkom čase technicky zabezpečiť tak, že zasadnutie prebehlo riadne a bez väčších komplikácií. Neštandardnou formou rokovania, ktoré viedol starosta MČ Ján Hrčka za prítomnosti svojich zástupkýň z priestorov miestneho úradu, sa poslanci nenechali odradiť a zúčastnili sa na ňom v porovnateľnom počte ako pri bežných zasadnutiach. V záujme MČ bude systém online videokonferencie zdokonaľovať, aby tento model mohla v prípade potreby využiť aj pri nasledujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 10. 11. 2020.

Informácie o preventívnych opatreniach proti šíreniu koronavírusu budeme priebežne aktualizovať na webovej stránke www.petrzalka.sk aj prostredníctvom ďalších informačných kanálov mestskej časti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *