Kategórie
Tlačové správy

Byrokratický index 2020

Inštitút INESS už od roku 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa byrokracie každoročne 29. septembra uverejňuje výsledky Byrokratického indexu.

index

Byrokratický index kvantifikuje byrokratickú záťaž malého modelového podnikateľského subjektu. Jednotlivé úkony majú priradenú časovú záťaž a jej súčet tvorí hodnotu Byrokratického indexu.

V roku 2020 dosiahla byrokratická časová záťaž malého podnikateľa na Slovensku hodnotu 217 hodín. To je mierne zlepšenie oproti vlaňajšej hodnote 221 hodín. Byrokracia spojená so zamestnávaním si vyžaduje 39 % tohto času, prevádzka podniku 47 %, legislatívne zmeny 5 % a iné dôvody spotrebujú 9 % času. Pri detailnom pohľade vidíme hlavne vysoké časové náklady firemných daní, administrácie miezd, ale aj odpadov.

Index pozitívne ovplyvnili drobné zmeny ohľadom elektronizácie a zrušenia niektorých dokumentov. Naopak, negatívne ho ovplyvnili najmä časté zmeny dôležitých zákonov. Len tri hlavné zákony sa v minulom roku zmenili dokopy 11-krát.

V roku 2020 sa k Byrokratickému indexu pridalo 5 partnerských krajín. Na prvom mieste sa s najmenšou byrokratickou záťažou umiestnilo Severné Macedónsko so 154 hodinami, potešením je druhé miesto Slovenska, tesne pred Českou republikou (223 hodín). Na chvoste 6 krajín sa umiestnilo Španielsko s 369 hodinami byrokratickej záťaže.

Pre slovenských podnikateľov vzniklo v nedávnej minulosti niekoľko antibyrokratických balíčkov. Hoci ich prínos je pozitívny, dopady sú malé. Razantné zlepšenia si vyžadujú razantné zmeny fungovania mnohých úradov. INESS bude naďalej monitorovať podnikateľské prostredie a aktívne navrhovať zmeny regulácií.

index
index


Martin Vlachynský
riaditeľ Výskumného centra pre podporu podnikateľského prostredia
INESS
martin.vlachynsky@iness.sk
0948 016 428

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *