Kategórie
Tlačové správy

Vladimír Ledecký: Regióny pre svoj rozvoj potrebujú pevnú víziu a jasné pravidlá hry

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie decentralizuje čerpanie eurofondov. Cieľom rezortu je nastaviť transparentné pravidlá hry, aby sa vylúčili stranícke vplyvy, zjednodušili procesy a maximalizovala spoluúčasť všetkých subjektov. Reformu čerpania majú zaistiť integrované územné stratégie.

„Rozvoj akékoľvek regiónu na Slovensku nie je možné riadiť od stola v Bratislave. Práve miestni vedia najlepšie, čo ich región potrebuje k rozvoju,“ vyhlásil Vladimír Ledecký, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Kľúčový nástroj na decentralizáciu čerpania eurofondov predstavujú takzvané integrované územné investície. Ide o nástroj na financovanie ucelených balíkov projektov „šitých na mieru“ danému regiónu v hraniciach príslušnej župy. Projekty musia vychádzať z integrovanej územnej stratégie, ktorú si vopred navrhnú a dohodnú miestni predstavitelia.

„V praxi to znamená, že sa dohodnú všetci kompetentní v danom regióne. Predstavitelia samospráv, zástupcovia zamestnávateľov, neziskové organizácie… Spoločne pripravia víziu na rozvoj svojho regiónu. Následne už možno predkladať projekty, ktoré sa budú môcť opierať o jasnú a odkomunikovanú víziu rozvoja a ich realizácia bude o to jednoduchšia,“ pokračuje Vladimír Ledecký.

Výhodou decentralizácie čerpania eurofondov je podľa jeho slov najmä transparentnosť, efektívnosť a pretrhanie straníckych väzieb. Teda stavu, kedy starosta, ktorý kandidoval z vládnej strany mohol byť zvýhodňovaný pri schvaľovaní projektov na úkor napríklad nezávislých starostov. Zároveň podľa štátneho tajomníka región v hraniciach župy si vytvorí a odsúhlasí vlastnú víziu rozvoja na najbližšie minimálne desaťročie. Okrem samotného čerpania eurofondov vedia samosprávy, ale napríklad aj podnikateľský sektor, zosúladiť svoje aktivity s víziou rozvoja.

„Často čelíme otázke, prečo by základom pre integrované stratégie mali byť práve hranice župy. Dôvod je absolútne jasný. Pri nastavovaní pravidiel musí rešpektovať platné zákony. V súčasnosti je Slovensko rozdelené na župy s jasne stanovenými hranicami a my to musíme rešpektovať,“ uzavrel Vladimír Ledecký.

No podotkol, že viaceré projekty, ktoré prerastajú hranice žúp, bude samozrejme možné podporiť z iných zdrojov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *