Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Nové zariadenie opatrovateľskej služby na Osuského

Petržalka starne a máme tu čoraz viac seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc mestskej časti. Čo v tejto oblasti chystáme? Odpoveď na tieto otázky vám poskytneme z pohľadu petržalského poslaneckého klubu Team Vallo

Petržalka je z hľadiska počtu obyvateľov najväčšou a jednou z najhustejšie osídlených mestských častí. Petržalku čaká v najbližších rokoch veľká výzva, ktorá spočíva v zvládnutí dynamického starnutia jej populácie. Vývoj indexu starnutia populácie v našej mestskej časti indikuje nielen trendy rastu dopytu po sociálnych službách, ale aj úlohu samosprávy vrátane rastu výdavkov na sociálnu starostlivosť pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Súčasný stav nezabezpečuje dostatok kapacít najmä v zariadení opatrovateľskej služby. V súčasnosti je vytvorený priestor s kapacitou maximálne 50 lôžok v prevádzkach na Vavilovovej a Mlynarovičovej. A dopyt vysoko prekračuje kapacitu.

Aj preto sme v stredu 16. 9. na zastupiteľstve schválili rozšírenie kapacít zariadení opatrovateľskej služby o zariadenie na Osuského 8. Táto budova je v súčasnosti nevyužívaná a aj umiestnenie, stav a veľkosť areálu sú predurčené k tomu, aby tu takéto zariadenie vzniklo.

„Vybudovaním priestranného zariadenia sa zlepšenia podmienky pre klientov i zamestnancov. V priestrannejších priestoroch sa budú poskytovať sociálne služby lepšie a kvalitnejšie,“ povedal Pavol Škápik predseda klubu Team Vallo.

V súčasnosti poskytované sociálne služby na Vavilovovej sú v neprimeraných podmienkach – tieto priestory sú stiesnené až obmedzujúce.

„Realizáciou tohto projektu na Osuského sa nielen skvalitnia nami poskytované sociálne služby, ale sa umožní aj navýšenie kapacít,“ povedal podpredseda sociálnej komisie a poslanec za Team Vallo Matúš Repka.

V rámci zastupiteľstva boli na návrh poslaneckého klubu Team Vallo aj priamo vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu k tomuto projektu.

„Takto sa nielen urýchli realizácia projektu, ale sa aj rozviažu ruky odborným pracovníkom na mestskej časti, aby nemuseli čakať na presun či určenie finančných prostriedkov. Som rád, že sa p. Hrehorová, vicestarostka za sociálne veci pustila do tohto projektu, lebo ide o jednu z potrebných a veľkých investícii tohto volebného obdobia,“ povedal Škápik.

Záujem o miesta v zariadeniach prekračuje trojnásobok až štvornásobok kapacity zariadení v mestskej časti Petržalka. No veríme, že intenzívnou prácou a spoluprácou všetkých petržalských poslancov aj štátu sa dá pomáhať tým najohrozenejším medzi nami – seniorom.

Heatmapa seniorov v Petržalke

Heatmapa
Zdroj: MV SR, spracovalo: ODPA HMBA


Pavol Škápik
– vedúci dátových analytikov na magistráte Hlavného mesta SR Bratislava
– ženatý, má syna a je Petržalčan
– vyštudoval sociológiu na Trnavskej univerzite v Trnave a od novembra 2018 je petržalským poslancom, ktorý sa do politiky snaží priniesť odbornosť a zmeny na základe dát, nie na základe pocitov
– predseda petržalského poslaneckého klubu Teamu Vallo
Čerpané zo: Skapik.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *