Kategórie
Tlačové správy

45 dôvodov, prečo zmraziť minimálnu mzdu

Minimálna mzda je zlý nastroj na naplnenie dobrého cieľa.

INESS

Všetci by sme chceli vyššie mzdy, ale to sa nedá dosiahnuť tak, že politik z Bratislavy zákonom zvýši náklady práce malému zamestnávateľovi v rožňavskej cukrárni.

Výsledkom takéhoto zákona totiž potom nie sú vyššie mzdy, ale nevytvorené pracovné miesta v zaostalých regiónoch a nezamestnanosť ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce, nemajú vzdelanie alebo sú vytlačení do šedej zóny nelegálnej práce bez nároku na budúci dôchodok.

Reálne dopady však politikom nebránia zvyšovať minimálnu mzdu. Minimálna mzda je síce zlý nástroj na zvyšovanie životnej úrovne, ale dobrý nástroj na politickú marketingovú kampaň.

Na Slovensku sme identifikovali 45 dôvodov, prečo zastaviť zvyšovanie minimálnej mzdy a zmraziť ju v jej momentálnej výške. Tieto dôvody sú rozdelené do piatich celkov:

  • Minimálna mzda rástla na Slovensku posledné roky prirýchlo
  • Slovensko je krajina nevhodná pre vysokú plošnú minimálnu mzdu
  • Slovenská ekonomika je citlivá na krízy
  • Skutočný problém nie je nízka minimálna mzda, ale vysoké dane a odvody
  • Bonus: 7 argumentov, prečo zmraziť minimálnu mzdu v jednej vete

Celá brožúra sa nachádza na odkaze INESS.


INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Nezávislý think tank INESS monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva. V súčasnosti je INESS najcitovanejším ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku.
Čerpané z: INESS.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *