Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Zlato v odpade?

Školáci začnú pátranie v rámci projektu Elektroodpad – Dopad.

Mobil, počítač, tablet – bez nich by školáci a rodičia 1. vlnu korony zvládli ťažko. Po doslúžení však tvoria odpad, ktorého množstvo neustále narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, s vážnymi dôsledkami na životné prostredie.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica preto v spolupráci so spoločnosťou SEWA, a.s. pripravilo pre základné a stredné školy už 4. ročník projektu Elektroodpad – Dopad, do ktorého práve prebieha prihlasovanie. Jeho hlavným cieľom je minimalizácia tvorby elektroodpadu, dôsledné triedenie už vzniknutého odpadu a rovesnícke vzdelávanie v tejto téme medzi spolužiakmi ako aj v ich blízkej komunite.

Projekt prevedie žiakov aj ich učiteľov interaktívnym vzdelávaním, ktoré ich oboznámi s problematikou dopadu elektroodpadu na životné prostredie aj životy komunít aj jeho bezpečnej recyklácie.

„Akčné tímy z vybraných dvadsiatich škôl z celého Slovenska sa zúčastnia exkurzie do firmy ZEDKO, ktorá spracúva vyseparovaný elektroodpad. Zistia, že cenné suroviny, ktoré mnohé elektrospotrebiče obsahujú, triedia zamestnanci ručne a výsledkom ich práce je aj úplne čisté zlato a iné vzácne kovy. Ale na to, aby sa získalo 10 g zlata, treba pretriediť, spracovať a vyčistiť celú jednu tonu elektroodpadu. Je to však stále porovnateľné alebo aj väčšie množstvo zlata, než aké sa získa z najvýnosnejších baní, pričom sú bane, ktoré majú aj o 10-krát menšiu výnosnosť. Pri separácii zlata a iných vzácnych kovov z recyklovaných materiálov navyše nedochádza k obrovskej a nevratnej degradácií životného prostredia,“ približuje Lesanka Blažencová (Živica), koordinátorka projektu.

Školské akčné tímy v rámci projektu absolvujú trojdňový vzdelávací kurz na Zaježovej, kde získajú praktické vedomosti a zručnosti, ktoré budú zážitkovou formou odovzdávať na svojej škole, metodickú príručku a pomôcky. Účastníci kurzu pripravia na svojich školách akčné dni, kedy sa budú životnému cyklu elektroodpadu venovať do hĺbky a oslovia čo najviac ľudí v širšej komunite školy. Súbežne budú školy triediť elektroodpad, ktorý na ich pôde vznikne.

„Je to pre školu jedinečná príležitosť rozšíriť si poznatky ohľadom nakladania so špecifickým druhom odpadu, akým je elektroodpad. Nie každý dnes vie, že jeho zahodením do obyčajného koša strácame veľké množstvo vzácnych surovín, ktorých ťažba ničí planétu a zasahuje do osudov ľudí žijúcich ďaleko od nás. Žiaci majú možnosť vyskúšať si, aké je to povedať o probléme a jeho možných riešeniach druhým, aby to bolo zaujímavé a prínosné. Majú šancu prevziať viac zodpovednosti za svoje spotrebiteľské správanie a toto učiť mladých ľudí je dnes obzvlášť dôležité,“ vysvetľuje Kristína Hudeková, výkonná riaditeľka Živice.

V prípade sprísnených opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 bude časť aktivít prebiehať v on-line forme, kým sa situácia opäť neuvoľní. Tri najaktívnejšie školy budú odmenené kompostérmi.

„Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy žiakov a učiteľov, ktorí sa zúčastnili projektu. Každý rok sa zapája väčší počet škôl, ako ten predchádzajúci. Svedčí to o záujme pedagógov venovať sa v rámci vzdelávania nie veľmi bežnej téme o elektroodpade, prostredníctvom ktorej sa dozvedia mnoho nových informácií o životnom cykle elektroodpadu. Sme radi, že sa aj takouto formou podieľame na zmene postojov detí a mládeži k životnému prostrediu,“ hovorí Lívia Burzová, PR marketing manažérka SEWA, a.s.

Podrobnejšie informácie o projekte ako aj registračný formulár je uverejnený na stránke www.elektroodpad.zivica.sk. Uzávierka prihlášok je 20. 9. 2020.


Kontakt:

Lesanka Blažencová
koordinátorka projektu
Centrum environmentálnej výchovy Živica
blazencova@zivica.sk

Foto:

Elektroodpad
Elektroodpad
Elektroodpad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *