Kategórie
Tlačové správy

Michal Machciník – Wunderkammer

Pozvánka na výstavu.

Vernisáž výstavy: 10. septembra 2020 o 17.00 h.

Michal Machciník – Wunderkammer

Výstavný projekt predstaví výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989). Koncepcia Kabinetu kuriozít je založená na autorských skúmaniach súvisiacich s jeho prebiehajúcim doktorským štúdiom na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, v ktorých sa venuje skúmaniu sochy z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií ako je obrat k objektu (Object Turn), objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Pre tieto tendencie je príznačná nová citlivosť, zmena perspektív zažitého nazerania a pohyb po nepreskúmaných terénoch, v nových prostrediach a snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a poznávania. Názov výstavy odkazuje k fenoménu tzv. Wunderkammer, v ktorých sa zhromažďovali objekty najrôznejšieho druhu – od umeleckých diel, cez prírodniny, bizarnosti, hračky prírody, relikvie a podvrhy.

Kurátor: Mgr. Peter Megyeši, PhD.

Trvanie výstavy: 10. september 2020 – 11. október 2020.

Múzeum Vojtecha Löfflera
– predstavuje v súčasnosti významnú košickú kultúrnu inštitúciu, ktorá ostáva neustále prítomná vo vedomí kultúrnej verejnosti
– múzeum prezentuje tiež tvorbu mladej umeleckej generácie a je súčasťou kultúrnej základne mesta Košice
– Vojtech Löffler si uvedomoval zásadnú potrebu podpory najmladšej umeleckej generácie; svoje rozhodnutie venovať vlastnú zbierku mestu podmienil vznikom výstavnej scény pre súčasné umenie v prízemnej časti múzea, vďaka čomu sa vytvoril priestor na vystavovanie pre mladých a začínajúcich umelcov
Čerpané z: www.lofflermuzeum.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *