Kategórie
Etika humanizmu Humanizmus Tlačové správy

Podpíšte petíciu „Nie reťaziam!“

Je suis Astor.

Zastavte utrpenie. Podpíšte petíciu za zákaz reťazí. Pretože my všetci sme Astor…

Prečo hovoríme NIE REŤAZIAM!

Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona.

E-petíciou Nie reťaziam spolu žiadame prijať zákon, ktorý zakáže držanie psov na reťazi na Slovensku.

Prečo sú reťaze škodlivé?

Reťaz je symbolom väzenia. A oprávnene – nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou.

Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona.

Psy sú od prírody sociálne tvory, pre ktoré je prirodzený život v svorke. Ak nie sú v kruhu svojich psích priateľov, hlavné miesto v ich živote zaujme človek.

Celý život psa na reťazi predstavuje niekoľko metrov. Často nemá ani len búdu, žiadne mentálne a fyzické podnety ani sociálny kontakt. Trpí nudou, strachom, osamelosťou… Reťaz mnohokrát zmení aj psa s mierumilovnou povahou na agresívne zviera, nebezpečné pre svoje okolie alebo naopak, na ustráchaného jedinca so sebadeštrukčným správaním (ohrýzanie si chvosta či labiek). Okrem psychickej pohody prichádzajú psy na reťazi aj o zdravie a fyzickú kondíciu – biedna výživa, zlá hygiena, reťaz vrastená bolestivo do krku, neliečené zranenia a choroby.

Každý pes potrebuje neustály prístup k čerstvej vode a dostatok vhodnej potravy, miesto na odpočinok, kde je chránený pred nepriaznivým počasím ako mráz, dážď či priame slnečné žiarenie (to znamená – v zime zateplenú búdu s podlahou, v lete možnosť kvalitného tieňa), pravidelný a aktívny pohyb, dostatok psychických a fyzických podnetov a pevnú, ale láskavú ruku svojho majiteľa.

Prečo hovoríme NIE držaniu psov na reťaziach?

  • držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania,
  • držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a svorkovitého zvieraťa, akým pes je, a vedie k frustrácií zvieraťa; dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie (napríklad hryzenie si vlastných častí tela),
  • držanie psa na reťazi potláča etologické potreby zvieraťa.

Všetko toto je v rozpore s § 22, ods. (1), zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, a v rozpore s dohovormi EÚ, ktoré definujú zviera ako cítiacu bytosť.

Držanie psa na reťazi je negatívnym prežitým zvykom, ktorý nepatrí do vyspelej krajiny, a v mnohých krajinách EÚ je zákonom zakázané.

Požadujeme zrušenie bodu 3 v § 4. Vyhlášky 123/2008 Z. z. MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a o jeho nahradenie nasledovným znením:

Držanie psa na reťazi je zakázané!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *