Kategórie
Humanizmus Tlačové správy (politika)

Odluka cirkví od štátu nie je len o peniazoch

Odluka cirkví od štátu nie je len o peniazoch

Slobodu náboženského vyznania považujeme za dôležitú hodnotu liberálnej demokracie. Preto vítame opätovné otvorenie diskusie o odluke štátu a cirkvi. Odpútanie štátu od finančných a iných väzieb na cirkvi a náboženské spoločnosti považujeme za dôležitý krok smerom k modernej krajine.

V aktuálnej diskusii považujeme za kľúčovú otázku, či cirkvi a náboženské spoločnosti v sekulárnom štáte budeme naďalej vnímať ako „verejnoprávne inštitúcie“ s právom na paušálny príspevok z verejných zdrojov a nadštandardnú reprezentáciu pri správe vecí verejných, alebo ako súčasť občianskej spoločnosti, rovnoprávnu s jej inými subjektmi.

Sme presvedčení, že verejnoprospešné aktivity cirkví majú nárok na verejné financovanie za rovnakých podmienok ako aktivity iných subjektov. Zároveň však môžu byť cirkvi nezávislé a slobodné len vtedy, ak dokážu sami financovať svoje operačné náklady a chod svojich inštitúcií.

Od roku 1989 politické strany už podnikli niekoľko pokusov o zmenu existujúceho vzťahu štátu a cirkví. Ich výsledkom však bolo iba potvrdenie a upevnenie systému dotovania cirkví štátom. Doterajšie neúspešné pokusy o odluku nás vedú k presvedčeniu, že nie je jedno, akým spôsobom a kto to urobí. Preto dúfame, že deklarované zámery vládnej strany SaS neskončia tak, ako ich minulé pokusy, ale budú viesť k serióznej spoločenskej diskusii o tejto téme.

Progresívne Slovensko je presvedčené, že len demokratický a sekulárny štát dokáže zabezpečiť uplatňovanie náboženskej slobody svojich občanov.

Zora Jaurová
Ondrej Prostredník

PS

Progresívne Slovensko
– je politické hnutie, ktorého cieľom je ponúkať progresívne riešenie spoločenských problémov a spájať ľudí, ktorí chcú takú spoločenskú zmenu presadiť
Čerpané z: Progresívne Slovensko a Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *