Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Obávate sa starnutia a toho, čo vás čaká, keď budete mať 60, 70 alebo 80 rokov?

Život sa nekončí v šesťdesiatke a spoločnosť si čoraz viac uvedomuje hodnotu toho, čo jej starší ľudia môžu ponúknuť. Aktívne starnutie znamená naplno sa zapájať do diania v spoločnosti bez ohľadu na vek, či už v práci, doma alebo vo svojej komunite.

Aktívny prístup k starnutiu pomôže nielen vám osobne, ale aj celej spoločnosti.

Rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Ponúka nám možnosť zamyslieť sa nad skutočnosťou, že Európania sa dožívajú vyššieho veku a v lepšom zdraví ako doteraz, a uvedomiť si možné príležitosti s tým spojené.

Vďaka aktívnemu starnutiu môžu občania narodení v čase tzv. populačnej explózie a budúce generácie seniorov:

– ostať dlhšie pracovne aktívni a odovzdávať svoje skúsenosti,
– zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti,
– žiť čo najdlhšie zdravo a naplno.

Aktívne starnutie je aj kľúčom k zachovaniu solidarity medzi generáciami v spoločenstvách, v ktorých rýchlo narastá počet starších ľudí.

Politici a zainteresované strany sa budú musieť zamerať na to, aby starší ľudia mali viac príležitostí na aktívne starnutie a samostatný nezávislý život. Bude si to vyžadovať zmeny v rozličných oblastiach, ako sú politika zamestnanosti, zdravotná starostlivosť, sociálne služby, vzdelávanie dospelých, dobrovoľníctvo, problematika ubytovania, služby informačných technológií alebo doprava.

Cieľom európskeho roku je zvýšiť povedomie o tejto problematike a načrtnúť jej možné riešenia. Predovšetkým sa však snaží podnietiť všetkých tvorcov politiky a zainteresované strany, aby si stanovili ciele a prijali opatrenia v záujme ich naplnenia. Rok 2012 by sa nemal obmedziť len na diskusie, ale mal by priniesť konkrétne výsledky.

Členmi koalície v rámci Európskeho roku 2012 je v súčasnosti skoro 40 európskych organizácií. Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pre ne predstavuje príležitosť venovať sa otázkam diskriminácie na základe veku a demografickým zmenám tak, aby ich riešenie bolo objektívne a prijateľné pre všetky vekové skupiny.

Európsky rok bude príležitosťou na zviditeľnenie a propagáciu inovatívnych riešení hospodárskych a sociálnych výziev, ktorým čelí európske starnúce obyvateľstvo. Okrem toho by mal starších ľudí motivovať k udržaniu dobrej fyzickej a psychickej kondície a k aktívnejšej účasti na pracovnom trhu či v rámci svojich komunít.

• AGE Platform Europe
• Autism-Europe aisbl
• Caritas Europa
• CECODHAS – HOUSING EUROPE
• CSR Europe
• Duševné zdravie v Európe (MHE)
• Eurocarers
• Eurochild
• Eurocommerce (zastúpenie maloobchodu, veľkoobchodu a medzinárodné­ho obchodu pri EÚ)
• Eurodiaconia
• Eurofound (Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných pod­mienok)
• EuroHealthNet
• Európska asociácia pre Parkinsonovu chorobu (EPDA)
• Európska asociácia pre zdravie a fyzickú aktivitu (EHFA)
• Európska federácia dôchodcov a seniorov (FERPA)
• Európska federácia žien v domácnosti (FEFAF)
• Európska mimovládna športová organizácia (ENGSO)
• Európska platforma občianskej spoločnosti pre celoživotné vzdelávanie (Eucis-Lll)
• Európska sieť pre začlenenie a sociálne opatrenia na miestnej úrovni (ELISAN)
• Európska sieť proti chudobe (EAPN)
• Európska sieť proti rasizmu (ENAR)
• Európska sieť vnútroštátnych združení občianskej spoločnosti (ENNA)
• Európska sociálna sieť (ESN)
• Európska ženská loby (EWL)
• Európske dobrovoľnícke centrum (CEV)
• Európske fórum mládeže (YFJ)
• Európske fórum zdravotne postihnutých (EDF)
• Európske nadačné centrum (EFC)
• Európske združenie domovov dôchodcov a služieb pre seniorov (EAHSA)
• Európske združenie paritných inštitúcií v oblasti sociálnej ochrany (AEIP)
• Federácia združení mládežníckych ubytovní v EÚ (EUFED)
• HelpAge International
• Konfederácia organizácií pre rodinu v Európskej únii (COFACE)
• Medzinárodná asociácia športu a kultúry (ISCA)
• Medzinárodná federácia pre diabetes (IDF)
• Medzinárodné združenie sociálne vzájomných spoločností (AIM)
• Úrad Červeného kríža v EÚ
• Združenie miestnych demokratických orgánov (ALDA)
• Zhromaždenie európskych regiónov (AER)

Každý zúčastnený štát (27 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) vymenoval národného koordinátora, ktorý organizuje celoštátne aktivity, pomáha propagovať miestne a regionálne aktivity a snaží sa zapojiť všetky zainteresované strany do činností v rámci európskeho roka. Koordinátori taktiež predkladajú Európskej komisii pracovný program, v ktorom sú načrtnuté celoštátne aktivity naplánované na rok 2012.

Slovensko zastupuje Úrad vlády.

Uverejnené 29. januára 2012.

Jedna odpoveď na “Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *